Tank Opslag Verbeke
 

Werkgroepen

 

 

Hierbij een overzicht van de actieve werkgroepen binnen Familiehof woonzorgcentrum met verantwoordelijk aanspreekpunt.

   

Linda Delcroix
Referentiepersoon incontinentie & bijvoeding

   

Gyulnar Yumer
Referentiepersoon mondzorg & infectiepreventie

   

Kelly Moens
Werkgroep communicatie & sociale media
Mentor

   

Sanya Genijn
Werkgroep dementie
Rreferentiepersoon dementie

   

Sofie Ceyssens
Mentor

 

   
Zowi Van Roy
Werkgroep valpreventie
Referentiepersoon valpreventie
   
An Van den Berghe
Referentiepersoon wondzorg
 
   

Ann Bruyndonckx
Referentiepersoon diabetes

 
   

Ann Meys
Referentiepersoon verplaatsingstechnieken

   
Jolien Smits
Werkgroep palliatieve zorgen
Rreferentiepersoon palliatieve zorg 
 
   
Jadzia Van Dijck
Werkgroep RIS
Referentiepersoon relaties, intimiteit en seksualiteit
 
   
Naomi Vermaeren
Werkgroep voeding
   
Naomi Everaert
Werkgroep ouderenmisbehandeling
 
   
Anke De Vindt
Werkgroep 'team events'
Mentor
   

Elke Mertens
Referentiepersoon incontinentie & bijvoeding & hoorapparaten
Mentor

 
   

Tiffany Bleys
Rreferentiepersoon mondzorg

 
   
Peggy Wauwmans
Mentor
 

 

 

Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: familiehof.info@vivaltohome.com