Huisregels

 

Uw verblijf
Vrijheid van morele-, godsdienstige- of filosofische overtuiging. Het rusthuis neemt zelf een pluralistische houding aan en heeft respect voor welke overtuiging ook.
Iedere laatste woensdag van de maand is er voor diegenen die het wensen een eucharistieviering met zangkoor.
Paramedische zorgen : Elke resident heeft het recht beroep te doen op de geneesheer van zijn of haar keuze. De geneesheer, het verzorgend en paramedisch personeel zullen instaan voor verzorging onder de beste voorwaarden. Dag en nacht zal u zich kunnen beroepen op een verpleegkundige die elke oproep zal beantwoorden. Een goede hygiëne en persoonlijke verzorging bevorderen de leefsfeer op aangename wijze.

 

Hygiëne en veiligheid
De instelling beantwoordt aan de wettelijke normen inzake hygiëne.
Rusthuis Familiehof is een erkende instelling en draagt het nummer PE 1445.
Zij is tevens in orde met alle brand- en veiligheidsvoorzieningen die opgelegd worden door de brandweercommandant. Uw aandacht moet gaan naar het vermijden van brandgevaar:
• GEEN elektrische toestellen, zonder voorafgaande toelating,
• ROOKVERBOD, behalve in de daarvoor voorziene plaats(en).

 

De maaltijden
De middag- en avondmaaltijden worden samen in de eetzaal genoten. Het ontbijt gebeurt op de kamer.
Ontbijt: wordt bedeeld om 8u
Middagmaal: rond 12:00u
Avondmaal: rond 17:00u

 

De maandelijkse rekening
Alle eventuele kosten worden u voorgeschoten en op het einde van de maand verrekend.
Indien uw middelen ontoereikend zijn kan u beroep doen op een tussenkomst van het OCMW van de gemeente waar u woonachtig bent.

 

Briefwisseling en telefoon
De te verzenden briefwisseling kan afgegeven worden op het bureel. Men heeft steeds de beschikking over een draagbaar telefoontoestel om gesprekken te voeren.

 

Bezoek
Het bezoek van familieleden en vrienden kan voor u een grote steun betekenen. Daarom vinden wij dat er geen vaste bezoekuren hoeven te zijn. We vragen wel rekening te houden met de maaltijduren en de verzorgingsuren, om de residenten niet te storen.
Gaat u zelf op bezoek, laat het dan gewoon even weten

Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: info@familiehof.be