Animatie

VISIE OP ANIMATIE IN RUSTHUIS FAMILIEHOF

DOEL :
Het bieden van een zinvolle, dagelijkse begeleiding in animatieve zin met aandacht voor de mentale toestand van de bewoner. Bovendien besteden we de nodige aandacht aan comfort, fysieke mogelijkheden en individuele problematiek. Verder wensen we mogelijkheden te creëren voor sociale contacten.

 

METHODE :
Het aanbieden van een mix van activiteiten voor de bewoners, rekening houdend met alle mogelijke behoeften, zowel therapeutisch als relationeel, sociaal, religieus, cultureel en artistiek. Er wordt gestreefd naar een aangename samenwerking met andere disciplines in het woonzorgcentrum, zoals de verzorging. De nadruk ligt er hierbij op om goede contacten te onderhouden en voornamelijk een uitnodigende visie uit te stralen naar de maatschappij; familie, vrienden en lotgenoten in de thuissituatie.

 

NORM :
Een deel van de activiteiten dient op specifieke bewoners gericht te zijn. Zo proberen we voor mentaal goede bewoners een aansluiting te vinden bij hun niveau zonder elitair over te komen naar anderen. Voor mentaal zwakkere bewoners trachten we binnen het animatieve de nodige aandacht te hebben voor hun mentale toestand. Daarnaast dienen een aantal activiteiten voor alle bewoners toegankelijk te zijn.

 

MIDDELEN :
Elk jaar in december wordt door de verantwoordelijke van de animatie in samenspraak met de directie een animatiekalender voor het volgende jaar opgesteld. Tevens wordt een begroting opgemaakt voor datzelfde jaar.
Alle materialen en gemeenschappelijke lokalen kunnen ter beschikking gesteld worden voor de werking en organisatie van de animatie. De keuken kan bijvoorbeeld dienst doen als ‘bakkerij’, de badkamer als ‘snoezelruimte’.

 

Concreet zorgen we voor een grote verscheidenheid aan activiteiten zoals crea, handverzorging, marktbezoeken, hersengym, actua en een dansnamiddag. Op deze manier is er voor ieder wat wils. Onze residenten krijgen ook maandelijks een overzicht van de geplande activiteiten. Zo kunnen ze zelf beslissen waar ze aan deelnemen en wanneer elke activiteit plaatsvindt.

Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: info@familiehof.be