Doelgroep


Strikt genomen zijn assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) bedoeld voor senioren (65+) die nog zelfstandig kunnen wonen in een aangepaste flat of studio.

We willen met de assistentiewoningen een antwoord bieden op de toenemende vraag naar zorg voor senioren. Een deel van hen komt immers nog niet in aanmerking voor een woonzorgcentrum omdat ze geen permanente zorg of toezicht nodig hebben.

Gebruikers van de assistentiewoningen moeten enerzijds voldoende zelfredzaam zijn om zich in een flat te handhaven, maar anderzijds geven we ook voorrang aan die senioren die daarbij enige hulp behoeven.
De zelfredzaamheid van de senioren wordt geƫvalueerd aan de hand van officieel erkende meetinstrumenten (oa KATZ-schaal).

 

Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: info@familiehof.be